Blog Vaška Ambrože

osobní a duchovní rozvoj, informační technologie a všechno ostatní
02.12. 2023 07:11Kdyby někdo znovu zakupoval Spotify premium a měl za sebou již zkušební dobu zdarma
28.10. 2023 13:18Je čas zase dělat věci správně. Vždycky, když se vracím do kolejí, který vedou k tomu, kdo jsem a kam směřuju, tak si vybavím citát z Bible
24.10. 2023 08:22Pokud hledáte možnost skrýt složku All Bookmarks v liště v Google Chrome...
15.10. 2023 11:45Nedává mi smysl proč Mozilla Thunderbird v základním nastavení řadí zprávy vzestupně a nutí používat vlákna
24.09. 2023 17:19Četl jsem a viděl hodně materiálu na téma manifestace/zákonu přitažlivosti. Ale kniha od Esther a Jerry Hicks – Požádej a je ti dáno u mě teda aktuálně vede!
Chcete vytvořit vlastní webové stránky? Potřebujete pro ně hosting? Nechcete se o ně starat? Potřebujete pomoci s Wordpressem?

Proč nepoužívat v aplikaci konkrétní jméno domény

Možná se to bude někomu zdát jako nepodstatná drobnost, ale opravdu si v rámci svých zkušeností a praxe stojím za tím, že v aplikaci není rozumné používat v odkazech a nastavení jméno konkrétní domény. Přidělává to pak akorát práci s tím, když se v aplikaci v budoucnu dělají nějaké změny jako je např. přesun na jinou (sub)doménu nebo jiný webhosting, kde pak zpravidla nejde jen o hlavní doménu aplikace, ale i o odkazy v příspěvcích, odkazy na obrázky, jiné soubory apod. Pokud se namísto toho všude použijí různé proměnné a funkce, které suplují jméno (sub)domény, na žádný takový problém nenarazíme.

Řešení v rámci redakčního systému WordPress

Jelikož pro tvorbu stránek nejčastěji využívám redakční systém WordPress, budu demonstrovat možné řešení nahrazení jména domény nejprve v něm. Rozlišuji v tomto směru dva druhy odkazů – v samotném zdrojovém kódu šablony stránek a pak odkazy použité v samotném obsahu stránek.

Jméno (sub)domény v kódu

Ve zdrojovém kódu stránek se přímo nabízí využít PHP funkce, které pro tyto účely WordPress má. Lze využít např. tyto:

URL adresa aplikace <?php bloginfo('wpurl'); ?>
Jméno šablony <?php echo esc_html(get_template()); ?>
Konkrétní cesta např. k CSS souboru <?php bloginfo('wpurl'); ?>/wp-content/themes/<?php echo esc_html(get_template()); ?>/style.css

Jméno (sub)domény ve příspěvcích/stránkách

V rámci redakčního systému WordPress nelze z bezpečnostních důvodů využívat PHP kód přímo v samotných stránkách/příspěvcích. Existuje v tomto směru ale spousta řešení v podobě pluginů (např. Insert PHP Code Snippet aj.), kdy lze namísto kódu využít tzv. shortcode, který daný kód reprezentuje. V praxi tedy namísto PHP kódu <?php bloginfo('wpurl'); ?> použijeme v příspěvcích něco jako např.:

[php snippet='Url']

Řešení mimo redakční systém WordPress

V dalších systémech či aplikacích lze samozřejmě název domény také různě definovat. Já často v tomto směru využívám přímo základní PHP proměnné, kdy kompletní URL adresu mohu nahradit např. za:

<?php echo $_SERVER['REQUEST_SCHEME']. "://" . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $_SERVER['REQUEST_URI'] ?>

Závěrem

Nekomplikujme si tedy život tím, že při různých změnách, jako je je např. přejmenování aplikace, musíme složitě vyhledávat, kde všude jsme použili jméno (sub)domény a kde všude je potřeba toto jméno nahradit. Raději všude použijme proměnné a funkce.

Publikováno 01.01. 2024 v 19:33 | Kategorie: Tvorba WWW, Wordpress

Optimální CSS řešení pro responzivní design

Jako webový vývojář s dlouholetou praxí jsem se setkal s mnoha výzvami při tvorbě responzivních designů, protože nepoužívám žádný vizuální program, který by mi generoval hotový CSS kód. Zpočátku jsem věřil, že detailní CSS pravidla pro různé typy zařízení jsou klíčem k dokonalosti. Nicméně, postupem času jsem si uvědomil, že přílišná komplikace vede k nárůstu času stráveného laděním a testováním, a často způsobuje problémy s udržováním kódu. Tímto příspěvkem bych chtěl ilustrovat jak se dá z velkého množství komplikovaných CSS pravidel udělat mnohem jednodušší, ale hlavně mnohem efektivnější řešení.

Přehodnocení přístupu aneb proč méně znamená v CSS více

Při přehodnocování mých přístupů jsem došel k závěru, že méně často znamená více. Zjistil jsem, že používáním obecnějších a flexibilnějších pravidel v CSS kódu mohu pokrýt širší škálu zařízení bez nutnosti psát specifické kódy pro každý typ zařízení. Tato filozofie nejen že usnadňuje proces vývoje, ale také zlepšuje celkovou výkonnost a udržitelnost webových aplikací. Zefektivnění a zjednodušení CSS kódu vede i k lepší čitelnosti, snadnější údržbě a rychlejšímu načítání stránek.

Efektivní řešení

Toto by mohl být příklad komplexního CSS řešení pro zobrazení webových stránek na všech bežných mobilních zařízeních:

Toto řešení umožňuje snížit počet případně detailnějších definic pro různá zařízení a rozlišení. Klíčem je vytvořit škálovatelný a přizpůsobivý kód, který efektivně reaguje na různé velikosti obrazovek a rozlišení.

Závěr

Zjednodušením a optimalizací mého CSS řešení pro jednotlivá rozlišení jsem dosáhl výrazných zlepšení v rychlosti, flexibilitě a udržitelnosti webů, na kterých pracuji. Tento přístup mi umožnuje rychleji reagovat na změny a potřeby uživatelů. Doufám, že tento příspěvek pomůže i dalším vývojářům objevit efektivnější cesty k tvorbě responzivních webů. Pamatujte, že v jednoduchosti a adaptabilitě spočívá klíč k úspěchu v moderním webovém designu.

Publikováno 23.12. 2023 v 04:31 | Editováno 31.01. 2024 v 02:24 | Kategorie: CSS, Webdesign

Petr Ludwig – Spokojenost, vyrovnanost a odolnost vůči negativním vlivům

Petra jsem znal hlavně z jeho podcastu Deep Talks a ze sociálních sítí, a to hlavně jako bojovníka proti dezinformacím a jako zastánce kritického myšlení. Na jeho přednášce naživo jsem byl úplně poprvé.

Moje očekávání

Očekával jsem tedy, že se bude jednat o čistě racionální přednášku, založenou na studiích a na tom, co současná věda považuje za fakta.

Z větší části tomu tak i bylo, ale překvapilo mě, že řeč vlastně byla, i když v jiném kabátě, o tématech, které znám z tradičního osobnostního a duchovního rozvoje a které považuji za klíčové. Mluví o tom a píše téměř každý relevantní zdroj v tomto odvětví.

Které témata mám namysli? Vnitřní nastavení a přemýšlení, pozornost, meditace, návyky/zvyky a nahrané vzorce a programy, důležitost vědět proč, bytí ve flow, přítomný okamžik, vděčnost apod.

Přednáška podrobněji

Hlavním tématem byla tedy naše spokojenost. Petr rozdělil přednášku do deseti bodů, které zde tedy také krátce shrnu.

1. Spokojenost je o volbě

To jestli budeme spokojeni je čistě naše volba. Spousta lidí čeká na to až, až, až, až budou bohatí, až děti odrostou apod. Spokojenost je ale tady a teď, ne někdy až.

Až 90% naší spokojenosti není ovlivněno vnějším světem, ale tím, jak to náš mozek vnímá. Až 75% naší spokojenosti je ovlivněno naším optimismem a pozitivitou (myšleno správnou pozitivitou, kdy si nelakujeme svět narůžovo, ale soustředíme se na to dobré). Když jsme správným způsobem pozitivní, tak je naše myšlení kreativnější, přemýšlíme praktičtěji a jsme třeba i lepší v prodeji. Naopak pří negativním myšlení máme sklony být pasivní a vzdávat se. Zmíněn zde byl i známý cítát Henryho Forda – "Ať už si myslíte, že něco dokážete, nebo si myslíte, že to nedokážete, v obou případech máte pravdu."

Dále v této části Petr mluvil o pozitivní psychologii a o vnitřní hře, o tom jak si můžeme vybrat, jak na věci budeme reagovat. Spousta lidí reaguje na věci automaticky (dával příklad s frontami na poště). Máme možnost ale před naší reakcí poodstoupit, počkat, nadechnout se a reagovat vědomě, jak chceme. Následně i zjistíme, že spousta věcí, z kterých jsme smutní a vystresovaní, nejsou vůbec podstatné. Zmínil zde taky knížku od Viktora Emila Frankla A přesto říci životu ano. V této souvislosti byl zmíněn i jeden z mnoha benefitů meditace, kdy lidé, kteří pravidělně meditují, se dokáži lépe ovládat.

2. Spokojenost je návyk

Často přebíráme (i špatné) vzorce myšlení z rodiny. To, jak na sobě pracujeme, to se předává na naše děti. Dobré návyky jsou klíčová věc. Petr v této části sdílel citát Williama Makepeace Thackerayho – "Zasejte skutek a sklidíte návyk, zasejte návyk a sklidíte povahu, zasejte povahu a sklidíte osud.". Dával i příklady na zvířatech, kdy si zvyknou na selhání a pak se již dále nesnaží a přenášel to do našeho života. Naše brzdy jsou jen v naší hlavě.

Pak mluvil i o negativních zprávách a sociálních sítích a o tom, jak se negativní zprávy šíří mnohem rychleji a jak to působí na naší amigdalu v mozku. Obecně vidíme, i na sobě, více slabých stránek než těch silných. Petr tady zmiňoval efekt reflektoru, tj. vidíme jen to, co chceme vidět.

Jako praktickou věc tady Petr doporučil dělat si lístky vděčnosti, kdy si každý den sepíši tři věci, za které jsem vděčný a zhodnotím na stupnici, jak jsem ten den byl spokojený. Obecně pak zdůrazňoval význam vděčnosti a význam zážitků oproti věcem (collect moments, not things). Zážitek nám udrží spokojenost déle než věc a nejvíce spokojenosti nám dá radost z radosti někoho druhého.

3. Spokojenost je o smyslu

Kdo zná proč, dokáže už pak vždy najít jak. Z pohledu psychologie tady Petr zmiňoval, že Freud si myslel, že člověk má potřebu primárních pudů, následně Adler pak dával důraz na uznání a Frankl pak přišel s tím, že nejdůležitější je smysl.

V rámci mozku, když děláme věci pro druhé, tak spánkový lalok uvolňuje oxytocin, který kromě blaženého stavu údajně prodlužuje život nebo přispívá k dlouhověkosti.

Petr pak rozebíral Ego 1.0 versus Ego 2.0, které je tu v dobrém smyslu i pro druhé. V egu 2.0 převládá laskavost, upřímnost, moudrost, smysl pro humor, empatie, pokora apod. Oproti tomu v egu 1.0 převládá sebestřednost, sobeckost, prolhanost, arogance, pokrytectví apod.

V dobrých věcech se podceňujeme a ve špatných přeceňujeme. Nejlépe, ale zároveň i nejhůře, se daří dárcům. Správný dárce by měl umět říkat ne a chránit si svůj čas, zdraví apod. Je potřeba myslet na druhé, ale také nezapomínat na sebe. Dokud nemám pořešeného sebe, nemám z čeho dávat druhým.

4. Spokojenost je o flow

Flow je radost ze samotné činnosti a cesty. Jedná se o činnost, která vás pohltí a jste při ní šťastní. Tím se v ní i snadno zlepšujete a máte radost z toho zlešování. Tady dával Petr krásný příklad japonského šéfkuchaře jménem Jiro Ono, kterému je 98 let a již 75. rok pracuje a snaží se každý den udělat lepší sushi. Flow je dělat co tě baví a neustále se v tom zlepšovat. V tomto směru Petr mluvil i o tom, jak se na Okinawě lidé dožívají delšího věku a o japonském konceptu hledání smyslu života – ikigai. Není to o tom těšit se na důchod, ale těšit se z toho, co dělám, kdy do důchodu jít nepotřebuji. Život má takový smysl, jaký mu dáme.

5. Spokojenost je o přítomnosti

Je potřeba trénovat mozek na vnímání přítomnosti. Spokojenost je teď a tady. Často utíkáme pozorností někam do minulosti nebo do budoucnosti. Z minulosti bychom se ale měli poučit a na budoucnost připravit, ale žít teď. Na tomto místě pak Petr hodně mluvil o mindfulness, dýchání a doporučil aplikace Headspace nebo Calmio. Mylnou představou je, že si u sociálních sítí odpočineme. Sociální sítě naopak vyčerpávají dopamin.

6. Spokojenost je o drobnostech

"Lidské štěstí, to je taková šňůrka, na kterou navlékáme malé korálky, taková malá štěstí — čím jsou drobnější a čím je jich víc, tím je to jejich štěstí větší." – Jan Werich. Spokojenost nepochází jen z velkých věcí, ale je potřeba se radovat i z malých věcí.

7. Spokojenost je o těle

Kvalitní antidepresivum je sport. Dobré je také pravidělně chodit do přírody, kdy pobyt v přírodě nám snižuje kortizol. Důležité je také se více usmívat 🙂

Petr nám pro inspiraci ukázal jeho "longevity protokol", který se skládá z:

  1. 3-4x týdně silový trénink
  2. 2-3x týdně sauna
  3. ráno studená sprcha
  4. japonský čaj gyokuro
  5. suplementy D3, Omega 3 a magnézium
  6. dlouhodobý průměr spánku 7-8 hodin
  7. minimalismus ve stylu japonského zen buddhismu, pořádek ve věcech = pořádek v hlavě

8. Spokojenost je o vděčnosti

Můžeme být vděční za všechno, za život, že dýcháme. Vděční lidé jsou spokojenější.

9. Spokojenost je o restartu

Postavit se znovu na nohy. Tady zmiňoval Petr "křečko-restart", kdy když jsme na tom špatně, tak je klíčové se v první řadě vyspat, pak si třeba i zasportovat nebo udělat dobrý skutek pro někoho jiného. Mluvil zde i o terapii a že je dnes stále tabu si říci o pomoc u nějakého terapeuta, když už to opravdu nemůžeme sami zvládnout.

10. Spokojenost je o vás

Často za něco obviňujeme okolí. "Všichni rádi věříme tomu, že problém spočívá v druhých lidech. Dává nám to pocit, že jednáme správně a že my sami nemusíme nic měnit." – John Whitmore. Chceme-li změnit svět, musíme začít u sebe. Jedinec postupně nejvíce ovlivní celek.

Závěr

Tolik z toho, co jsem si při přednášce poznamenal. Tahle přednáška byla určitě další užitečný díl skládačky do mého osobnostního rozvoje, kdy jsem si více uvědomil některé věci, které už jsem věděl dříve. A musím říct, že když se osobně s Petrem bavíte, tak je z něj vidět, že tyhle věci opravdu praktikuje a je z něj ta pozitivnost a laskavost vidět. Jsem rád, že jsem na přednášce byl a mohl Petra v tomhle směru poznat a načerpat zase více optimismu a znalostí do života.

Publikováno 12.12. 2023 v 00:08 | Kategorie: Osobní rozvoj, Přednášky

2024
Web od Vaška