Blog Vaška Ambrože

osobní a duchovní rozvoj, informační technologie a všechno ostatní

Mark Dzirasa – Čtyři energie

Včera jsem se zúčastnil semináře na téma Čtyři energie. Tyto energie můžeme nazývat jako Zemi, Vodu, Oheň a Vzduch, nebo, v rámci povahových profilů, které byly hlavním obsahem semináře, jako flegmatik, melancholik, cholerik a sangvinik.

Mark Dzirasa

Seminář vedl úžasný člověk, ze kterého neustále čerpám nepřeberné množství moudrosti, umění propojovat si věci do souvislostí a jak mít v životě dostatek lásky, vděčnosti, radosti a hojnosti. Ten úžasný člověk se jmenuje Mark Dzirasa. Možná ho někdo znáte nebo jste ho viděli někde v televizi nebo na nějakém videu na Youtube. Já ho znám dlouhé roky z oblasti byznysu a následně i z oblasti osobnostního rozvoje. Vždy jsem byl ale jen divák a posluchač.

Díky jeho dvěma knihám (21 dnů a Cesty poznání) jsem ho pak začal vnímat už i více jako duchovně zaměřeného člověka. Ze začátku se jednalo spíše o věci, nad kterými jsem se jen okrajově zamýšlel, protože v oblasti duchovna a víry jsem byl skoro celý život uzavřený a vychovávaný jen v křesťanské víře a všechno ostatní bylo špatně.

Postupem času se můj pohled vyvíjel. Materiály jako (audio)kniha Hovory s Bohem od Neala Donalda Walsche, učení Eckharta Tolleho (psal jsem o něm i tady), práce Joe Dispenzy a dalších mi otevřely nový pohled na svět, na sebe a na různá náboženství. Neodsuzuji křesťanství ani žádné jiné směry; problém vidím v organizacích a lidech, kteří si nárokují jedinou pravdu. O tom ale možná napíšu více někdy příště.

Otevřenost srdce a mysli a uvedené materiály mě pak přivedly "náhodně" (náhody neexistují) k Markovo online programu a následně k účasti na jeho Spiritual campu, což byla jedna z nejúžasnějších akcí, kde jsem mohl nejen lépe poznat Marka, ale i další skvělé lidi, které snad dnes mohu nazývat i svými blízkými přáteli. A co víc, propojilo se mi tam i spousta souvislostí v oblasti duchovního života a to i díky osobnímu rozhovoru s Markem. Díky Markovi se na svět už dneska koukám beze strachu, bez souzení a s láskou a radostí.

Tolik asi k z mé strany k tomu, kdo seminář vedl.

O semináři

Seminář se konal v krásném hotelu Step v Praze. Už dopředu bylo jasné, že na semináři bude spousta lidí ze Spiritual campu, kterého jsem se účastnil, a musím říct, že to mě lákalo na celou akci asi úplně nejvíc. Tedy opět setkání se s lidmi, kteří vyznávají stejné hodnoty jako já a kteří opravdu nejsou klasickým vzorem "běžné" populace.

Začátek semináře byl někdy po 9. hodině ráno a končil, tuším, asi někdy po 20. hodině večerní. Oficiálně měl končit okolo 18. hodiny, ale kdo znáte Marka, tak to je lidumil nabitý moudrostí a toto spojení (jak se dneska říká kombo) vytváří přednášejího, kterému se nechce nikdy končit a posluchače, kteří nechtějí přestat poslouchat.

Průběh semináře

Jak jsem psal již v úvodu, hlavním a nosným tématem byly osobnostní profily. Tedy pochopení, jaké existují různé povahy lidí, proč se chovají jak se chovají, co jsou jejich přednosti, jak s nimi jednat a jak je chápat.

Jelikož je Marek skvělý řečník a po včerejšku si troufnu říct i herec, tak to byla kromě spousty informací hlavně strašná sranda. Vidět předvádět Marka jednotlivé povahové profily v různých situacích, to by rozesmálo i mrtvolu. Na druhou stranu, pasáž, kdy otevřeně sdělil svůj postoj ke vztahům, k (ne)výchově, společnosti a jiným věcem, tak to v nejednom z nás vytvořilo slzy v očích a reakci "kde to mám podepsat?".

Vypisovat sem, i třeba jen výtah informací ze semináře, mi přijde zbytečné, protože by to bylo na malou knížku. Téma osobnostních profilů je opravdu strašně rozsáhlé a i proto tomu Marek věnuje celodenní seminář. Mohu však doporučit knížku Osobnosti plus, ze které byl i úvodní test osobnosti na semináři.

Výsledek testu osobnosti

V testu osobnosti mi vyšlo, že jsem převážně melancholik, těsně následovaný flegmatikem. Další část mé osobnosti tvoří cholerik a nejméně pak sangvinik. Co tento výsledek reálně znamená dle výkladu jednotlivých osobnostních profilů? Bylo by toho hodně, co by se z toho dalo vyložit a doporučuji si v tomto směru nastudovat ty jednotlivé profily podrobněji v nějaké literatuře nebo na internetu.

Co jsem tedy za osobnost

Zkusím zde vypíchnout jen pár rysů mé osobnosti, dle těchto výsledků. Každý, kdo si tento test udělá, pozná, jak přesně výsledky reflektují jeho osobnost.

Dominantní pro mou osobu je introverze, citlivost, empatie, hluboké emoce, velká přemýšlivost, klid (i v stresovějších situacích), vyrovnanost, perfekcionalismus a věčné plánování (jó, kdybych vždycky udělal, co si naplánuji a kolik těch plánů bylo), spolehlivost a důvěryhost, přátelskost, velké pochybnosti o sobě, sebekritika a potíže s přijímáním kritiky, touha po harmonii, souladu a porozumění, větší orientace na detail. Tak to jsem tak nějak já.

Publikováno 13.11. 2023 v 20:54 | Editováno 23.12. 2023 v 12:07 | Kategorie: Osobní rozvoj, Přednášky

2024
Web od Vaška